TJ Sokol I. Smíchov – Atletická přípravka

Komu je přípravka určená

Dívkám a chlapcům na I. stupni ZŠ (6-12 let) bez rozdílu předchozí sportovní zkušenosti a míry „talentu“. Nevychováváme dorostenecké šampiony v atletice. Vychováváme všestranné sportovce.

Jak pracujeme – FILOSOFIE

Naším cílem je rozvoj přirozených pohybových schopnosti jednotlivých dětí a vytvoření/ukotvení pozitivního vztahu k pravidelnému sportování. Děti orientujeme od spontánního pohybu postupně ke sportu a sportovní přípravě.

Atletická náplň se stává součástí dospívání dětí. Postupně se zdokonalují v přirozených pohybových aktivitách a osvojují si nové dovednosti. S přibývajícím věkem postupně zařazujeme prvek cíleného rozvoje individuálního talentu a posouvání vlastních limitů. Náš oddíl je řádným členem Českého atletického svazu a děti se zapojují do jím pořádaných soutěží.

Chceme formovat nejen pohybové schopnosti, ale především osobnostní vlastnosti mladých sportovců, od rozvoje koncentrace a vůle až po kolektivní cítění a smysl pro spolupráci.

Jak pracujeme – METODIKA

Za důležité považujeme vytvoření přátelské atmosféry v dětském kolektivu, pestrou paletu cvičení a her, společně s postupným a záměrným tréninkovým působením. Hojně využíváme hry a soutěže. Ty však vždy slouží jako prostředek, nikoliv jako cíl samy o sobě.

Protože v této věkové skupině nejsou v pohybové výkonnosti významné rozdíly mezi chlapci a děvčaty, pracujeme koedukovaně. V nejvyšší možné míře se snažíme respektovat úroveň biologického vývoje a pohybových dovedností dítěte. Děti proto dle potřeby rozdělujeme do dvou tréninkových skupin podle úrovně jejich zralosti a dovedností. Kalendářní věk ani pohlaví nejsou v tomto ohledu rozhodujícím kritériem pro zařazení dítěte do skupiny.

V každé skupině je vždy maximálně 15 dětí na trenéra. Pro posílení dynamiky ve skupině a větší pestrost tréninků pracujeme ve dvojicích nebo trojicích.

Jak pracujeme – LOGISTIKA

Děti trénují dle individuálních časových možností a zájmu jednou nebo dvakrát týdně. Tréninky jsou v pondělí, ve středu a ve čtvrtek 16:00 – 17:00. Pondělní trénink je výběrový a je určen pouze dětem ze starší skupiny. Dvakrát do roka, na podzim a na jaře jezdíme s dětmi sportovní víkend věnovaný sportovní všestrannosti a technice atletických disciplín.

Kde trénujeme

Smíchovské tréninky

listopad – březen/duben

Sokolovna TJ SIS – Plzeňská 27, Praha 5 – www.tjsis.cz

září, říjen a duben/květen, červen

Letní cvičiště Mrázovka – Mrázovka 1566, Praha 5 – www.sportmrazovka.cz

Žvahovské tréninky

ZŠ Pod Žvahovem

Úterý a Čtvrtek 16:00 – 17:00

Kdo trénuje

PaedDr. Vladimír Korbel (1943) – metodický garant / hlavní trenér

Atletický a kondiční trenér, držitel doktorátu z pedagogiky (teorie sportovního tréninku). Dlouhá léta působil jako trenér na ASC Dukla Praha a jako pedagog na FTVS UK v Praze. Mezi jeho svěřence patřili např. vice-mistr Evropy v běhu na 400 m překážek (2002) Jiří Mužík, mistr světa v dlouhém triatlonu (1999) Jan Strangmüller nebo mistryně ČR v maratonu (2007) Veronika Brychcínová.

Ve své trenérské práci se zaměřuje na práci s energií a maximalizaci efektivity vynaloženého úsilí.

Bohdan Fuka (1979) – vedoucí oddílu / trenér

Aktivní vytrvalostní běžec, odchovanec AC Sparta Praha. Na FTVS UK studoval u Vladimíra Korbela. Hráč a rozhodčí lakrosu. Místostarosta TJ Sokol I. Smíchov.

Profesně se od roku 2003 věnuje vzdělávání dospělých jako konzultant, lektor a kouč. Jeho profesním krédem je pomáhat lidem i organizacím naplňovat jejich přirozený potenciál. Základní premisou mé práce je respekt k osobnosti a potřebám jednotlivce a pohled na něj, jako na jedinečný kapitál a nikoliv zdroj čekající na „vytěžení“.

Cena

Pololetní příspěvky:

  • Přípravka 2100 Kč
  • Žactvo 3500 Kč

Na číslo účtu: 264663529/0300
specifický symbol: 01
Do poznámky:
 celé jméno a příjmení  dítěte

Kontaktujte nás

Ozvěte se, rádi zodpovíme jakékoliv dotazy k metodice a/nebo organizaci tréninků.

Tel.: 739 634 052

Email: bohdan.fuka@gmail.com

Skype: bohdan.fuka